ขอเชิญหน่วยงาน หรือบุคลากรด้านการศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับ Business school network of Thailand: BSNT และ AMBA accreditation

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญหน่วยงาน หรือบุคลากรด้านการศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับ Business school network of Thailand: BSNT และ AMBA accreditation ในหัวข้อ “How to Position a Business School: There is more than one Way to Success” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Bodo B. Schlegelmilch, Ph.D., D.Litt., Ph.D. (hon.) Heads the Institute for International Marketing Management at WU Vienna and chairman of AMBA (Association of MBAs) and BGA (Business Graduates Association)

🗓️วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
⏰เวลา 14:00 – 16:00 น.
🏢ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
💌ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ Email: grad@tbs.tu.ac.th

📍*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้เฉพาะ ท่านที่ได้รับการตอบกลับจากคณะฯ โดยตรงเท่านั้น