บรรยากาศภายใน

1. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ระบบเครือข่าย TBS web-login (สำหรับnotebook) TBS mobile (สำหรับมือถือ)
  • E-mail สำหรับนักศึกษาที่มาพร้อมการให้บริการต่างๆ เช่น Microsoft Office Online, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย
  •  ห้องบริการคอมพิวเตอร์
วันที่เปิด
เวลาที่ให้บริการ
จันทร์ – วันศุกร์
08.00 – 20.45 น.
เสาร์ – วันอาทิตย์
08.00 – 17.45 น.

* หมายเหตุ   นักศึกษา ต้องตรวจสอบตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ประจำสัปดาห์ ก่อนมาใช้บริการ
เนื่องจาก บางช่วงเวลา ห้องไม่ว่าง มีการเรียนการสอน

2. ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

ให้บริการที่ชั้น 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

วันที่เปิด
เวลาที่ให้บริการ
จันทร์ – วันศุกร์
08.00 – 20.00 น.
เสาร์ – วันอาทิตย์
08.00 – 18.00 น.

* หมายเหตุ  ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. ห้องอ่านหนังสือ

ให้บริการที่ชั้น 2 ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์  ให้นักศึกษาทุกคนของคณะฯ เข้ามาอ่านหนังสือ / ติวเตรียมสอบ / ทำงานกลุ่ม ได้

วันที่เปิด
เวลาที่ให้บริการ
จันทร์ – วันศุกร์
17:00 – 24:00 น.
เสาร์ – วันอาทิตย์
9:00 – 18:00 น.

* หมายเหตุ  การเปิด-ปิดห้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

4. รถตู้ รับ-ส่งคณะพาณิชย์ฯ
มธ.(ท่าพระจันทร์) – MRT

  • คณะพาณิชย์ฯ มธ.(ท่าพระจันทร์) – MRT สถานีสนามไชย

ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับ-ส่ง เฉพาะ อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ มธ. เท่านั้น

* หมายเหตุ ด้วยสภาพการจราจารบริเวณมหาวิทยาลัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้นเวลารถออกอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ณ เวลานั้นๆ