ติดต่อเรา

หน่วยบัณฑิตศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กิจกรรม Brighten your future with TBS grad studies

เอกสารประกอบกิจกรรม Brighten your future with TBS grad studies EP.3 เจาะลึกทุกหลักสูตร ป.โท-เอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์

หรือติดตามได้ที่

Graduate School of Business, Thammasat University