ติดต่อเรา

หน่วยบัณฑิตศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กิจกรรม Brighten your future with TBS grad studies

เอกสารประกอบกิจกรรม Brighten your future with TBS grad studies EP.3 เจาะลึกทุกหลักสูตร ป.โท-เอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์

[download id="6467"]
[download id="6495"]
[download id="6545"]
[download id="6492"]
[download id="6497"]
[download id="6499"]

หรือติดตามได้ที่

Graduate School of Business, Thammasat University