คำถามที่พบบ่อย

FAQ

ปริญญาโทโครงการพิเศษของเราเรียนที่ท่าพระจันทร์ทั้งหมด

มีเพียง 2 หลักสูตรที่เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสากล (XMBA) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสากล
หลักสูรนานาชาติ (GEMBA)

ไม่มีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำ ขึ้นอยู่กับคะแนนของผู้สมัครในแต่ละปี

เรียนได้ทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
  2. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (MAP)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (MIF)
  4. หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต (MIM)