คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ)

📍 ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษใช่ไหม? สมัครเลย 📍การจัดสอบ TU-GET รอบพิเศษ (ครั้งที่ 13/2564) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) สำหรับผู้สนใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผลคะแนนที่สอบในครั้งนี้ สามารถยื่นสมัครสอบของโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะพาณิชย์ฯ (MBA, MRE, MAP, MSMIS, MIF, GEMBA และ Ph.D.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ 👉👉👉https://bit.ly/2LwBNTI

📆 สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

⏰ 09.00-12.00 น.

🏫 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดการสมัครสอบ และเงื่อนไขการสมัครสอบ TU-GET รอบพิเศษ 13/25641.

  1. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน – เวลาสอบ ทางเว็บไซต์สถาบันภาษา www.tuget.litu.tu.ac.th/pbt โดยใส่รหัสผ่าน 1234 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 25642.
  2. นำบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ไปแสดงตนในวันสอบ และนำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ3.
  3. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเข้าสอบ4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์สถาบันภาษา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  4. ชำระค่าสมัครสอบที่หน้าห้องสอบ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 25642.
  5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าสอบ จำนวน 500 บาท/คน เมื่อมีผู้สอบตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป หรือ 700 บาท/คน เมื่อมีผู้สอบต่ำกว่า 100