ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณะพาณิชย์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณะพาณิชย์ฯ

หลักสูตรภาษาไทย

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 

 Internation Program

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve