ประชาสัมพันธ์การสอบ THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ- 1 มี.ค. 62

โครงการ MSMIS (THESIS

-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อเว็บไซด์แนะนำการท่องเที่ยว By อภิญญา รบไว

-การทำนายความปรารถนา และความตั้งใจมีส่วนร่วมในการตลาดแบบบอกต่อผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของเจเนอเรชันวายและเจเนอเรชันแซด By เนตรนภา คำหอม

รายละเอียดการสอบ Thesis

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve