ประชาสัมพันธ์การสอบ IS/THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ- 14 ธ.ค. 61

โครงการ MBA (IS)

- อุปสรรคของอุปสงค์และอุปทานแรงงานนักบินพาณิชย์เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย By วิรันดา บุญวงศ์วรรณ์

- การใช้สื่อ Social Media ในการต่อยอดธุรกิจร้านอาหาร Street Food By สมชาติ ปิติสุทธิ

- แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ By วิทพงศ์ สินสูงสุด

- แผนธุรกิจต้นแบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน WANGDEE By ศุภณัฐ ศุภมิตรกิจจา

 

รายละเอียดการสอบ

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve