การยื่นผลคะแนน TU-GET ครั้งที่ 1/2561

ผู้สมัครที่ต้องการยื่นผลคะแนน TU-GET ครั้งที่ 1/2561 (สอบวันที่ 28 มกราคม 2561) สามารถ Login เพื่อตรวจสอบผลคะแนนจากหน้าเว็บไซต์ของสถาบันภาษา http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และสั่งพิมพ์ผลคะแนน พร้อมส่ง E-mail ให้กับโครงการที่ท่านสมัคร ภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละโครงการ

โครงการ

อีเมล

ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ

MRE

property@tbs.tu.ac.th

31 มกราคม 2561

MIM

mim_admissions@tbs.tu.ac.th

31 มกราคม 2561

MBA

mbatu@tbs.tu.ac.th

1 กุมภาพันธ์ 2561

MBA-HRM

hrmtu@tbs.tu.ac.th

1 กุมภาพันธ์ 2561

MAP

map@tbs.tu.ac.th

2 กุมภาพันธ์ 2561

MIF

mif@tbs.tu.ac.th

2 กุมภาพันธ์ 2561

MSMIS

msmis@tbs.tu.ac.th

5 กุมภาพันธ์ 2561

XMBA

xmba@tbs.tu.ac.th

11 เมษายน 2561


*** สำหรับผลคะแนน TU-GET (ฉบับจริง) ครั้งที่ 1/2561 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำมายื่นให้กับโครงการในวันสอบสัมภาษณ์ ***

 

ติดต่อสอบถาม สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4

Email: tugetlitu@gmail.com หรือ

Website: http://litu.tu.ac.th/2016/th/tu-get-th

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve