เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ MAP, XMBA และ GEMBA ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

โครงการ รับสมัคร
 ปริญญาโททางการบัญชี (MAP)  15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562
 ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (XMBA)  20 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA)                 27 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve