เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ GEMBA ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล
(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2561 สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

 

กลับสู่หน้าหลัก

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve