ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 คณะพาณิชย์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 คณะพาณิชย์ฯ

หลักสูตรภาษาไทย

International Program

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve