ขอเชิญร่วมงาน TBS OPEN HOUSE 2020 "Smart Start towards Success"

ขอเชิญร่วมงาน TBS OPEN HOUSE 2020 "Smart Start towards Success"


พบกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหมด 10 หลักสูตร

และ กิจกรรม SMART : เรียนรู้แนวข้อสอบ SMART II with your mobile


🗓 วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
 เวลา 12.00 – 17.00 น.
📍 Sheraton Grande Sukhumvit ชั้น 2 ห้อง Ballroom1-2 และห้อง Sukhumvit

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

กำหนดการ

ผังการจัดงาน

แผนที่

สมัครเข้าศึกษา

ติดตามข่าวสาร

 

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve