เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ MAP และ Ph.D. ประจำปีการศึกษา 2562

คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562

  • ปริญญาโททางการบัญชี (MAP) (หลักสูตรภาษาไทย) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 นาคม 2562 สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.) (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
     

รายละเอียดเพิ่มเติม Email: grad@tbs.tu.ac.th

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve