เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ MAP MSMIS และ Ph.D. ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

  • ปริญญาโทสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
  • ปริญญาโททางการบัญชี (MAP) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 ***สมัครด้วยตนเอง*** ที่โครงการ Ph.D. โทร. 02-613-2261
     

สมัครผ่านออนไลน์ http://gradreg.tbs.tu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม Email: grad@tbs.tu.ac.th 

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve