ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) ปีการศึกษา 2561
สอบวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น.
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี (อาคารอเนกประสงค์ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve