ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Open House โครงการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

ขอเชิญคลิกชื่อโครงการที่สนใจเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานค่ะ

- โครงการ MBA

- โครงการ MBA-HRM

- โครงการ MIM

- โครงการ MIF

- โครงการ XMBA

OFFICE OF GRADUATE STUDIES THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
THAMMASAT UNIVERSITY
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND
Fax : 0-2623-5719  E-mail : grad@tbs.tu.ac.th
Copyright © 2015 Thammasat Business School, Thammasat University. All rights reserve